شنبه ش
یکشنبه ی
دوشنبه د
سه شنبه س
چهارشنبه چ
پنجشنبه پ
جمعه ج