با کنکورباز کنکور برات یه بازی ساده میشه!

برنامه ریزی هفتگی و شخصی سازی شده

برنامه ریزی هفتگی و شخصی سازی شده

در کنکورباز هر دانش آموز هر هفته برنامه شخصی سازی شده مخصوص خودش رو توانایی های درسی و فردی خودش دریافت می کنه!

مشاوران حرفه ای با رتبه های تک رقمی دو رقمی سه رقمی کنکور

مشاوره با رتبه های برتر کنکور

مشاوران کنکورباز همه از رتبه های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری 1399 سخت ترین کنکور قرن هستند که راه کنکور رو طی کرده و به موفقیت رسیدن و تجربه های ارزشمندشون رو به شما منتقل می کنن!

سامانه نظارت هوشمند کنکورباز

سامانه نظارت هوشمند کنکورباز

سامانه نظارت هوشمند کنکورباز بدقت عملکرد مشاور و دانش آموز رو زیر نظر داره. این سامانه از ارسال برنامه تکراری توسط یک مشاور به دانش آموزان جلوگیری می کنه و همینطور عملکرد دانش آموز رو با سایر دانش آموزان مقایسه می کنه!

تماس تصویری یا تلفنی هفتگی

تماس تصویری یا تلفنی هفتگی

مشاوران کنکورباز هر هفته به انتخاب دانش آموز به صورت تصویری یا تلفنی با دانش آموز تماس می گیرند و علاوه بر بررسی عملکرد و شخصی سازی برنامه، بهترین روش های مطالعه و منابع کمک آموزشی، استراتژی های آزمون و کلی نکته های طلایی را به دانش آموز یاد می دهند!

آزمون های آزمایشی شخصی سازی شده

آزمون های آزمایشی کنکورباز

آزمون های آزمایشی کنکورباز هر دو هفته توسط مشاوران ارشد کنکورباز منطبق با استاندارد های کنکور طراحی میشن تا دانش آموزان رو برای این مسیر سخت آماده کنن!


پس چرا معطلی؟

با کنکورباز کنکور برات یه بازی ساده میشه!

رایگان ثبت نام کن!
دانش آموزان کنکورباز
14 دانش آموز

تا الان به کنکورباز اعتماد کردند.

ساعت مطالعه دانش آموزان کنکورباز
36 ساعت

تا الان خوانده شده.

تست زده شده دانش آموزان کنکورباز
277 تست

تا الان زده شده.


پس چرا معطلی؟

با کنکورباز کنکور برات یه بازی ساده میشه!

رایگان ثبت نام کن!

تازه های کنکورباز