30 نکته طلایی فصل 3 زیست شناسی دوازدهم 🧬

۶ آبان ۱۴۰۲
مطالعه 4 دقیقه
عارف علی نژاد
عارف علی نژاد
نکات کنکوری فصل 3 زیست دوازدهم, فصل 3 زیست دوازدهم, فصل سوم زیست دوازدهم

تو این پست می خوام 30 نکته مهم از فصل 3 زیست شناسی دوازدهم بهت یاد بدم که مستقیم تو کتاب گفته نشده ولی طراحای کنکور و آزمون های آزمایشی همیشه ازش سوال میدن. اما نگران نباش! بعد از خوندن این مقاله خیالت از نکات کنکوری فصل 3 زیست دوازدهم کاملا راحت میشه.

نکاتی که قراره تو این مقاله با هم یاد بگیریم:

 1. مفاهیم پایه
 2. انواع صفات

خب خب بریم سراغ اولین نکته قبل از شروع گفتار ها:

 1. پیش از کشف قوانین وراثت تصور از صفات فرزندان مانند بارزیت ناقص بود.

مفاهیم پایه

 1. انواع ژنوتیپ ها بزرگتر یا مساوی انواع آلل ها است.
 2. در رابطه بارز و نهفتگی انواع ژنوتیپ بیشتر از انواع فنوتیپ است.
 3. در صفات مستقل از محیط انواع ژنوتیپ بیشتر یا مساوی انواع فنوتیپ است.
 4. در رابطه بارزیت ناقص یا هم توان انواع ژنوتیپ با انواع فنوتیپ برابر است.
 5. انواع ژنوتیپ می تواند کمتر از انواع فنوتیپ باشد. مانند رنگ گل ادریسی (وابسته به محیط)
 6. گروه خونی O منفی دهنده عمومی است.
 7. گروه خونی AB مثبت گیرنده عمومی است.
 8. در یک خانواده 4 نفره در دو حالت گروه خونی همه اعضا با هم متفاوت است.
  • پدر و مادر: AB و OO - فرزندان: AO و BO
  • پدر و مادر: AO و BO - فرزندان: AB و OO

انواع صفات

 1. برای یک صفت مستقل از جنس، تک جایگاهی و n آللی:
  • انواع ژنوتیپ احتمالی در جمعیت دیپلوئید ها = n(n+1)/2
  • تعداد ژنوتیپ های خالص = n
  • تعداد ژنوتیپ های ناخالص = کل - n (از راست به چپ بخون)
  • اگر همه آلل ها با هم هم توان یا بارزیت ناقص بینشان باشد:
   • انواع ژنوتیپ = انواع فنوتیپ = n(n+1)/2
   • اگر هم بین بعضی از آلل ها رابطه بارز و نهفتگی برقرار باشد، برای بدست آوردن انواع فنوتیپ بین آلل های بارز و نهفته فلش می کشیم و از انواع ژنوتیپ به تعداد فلش ها کم می کنیم:
    • n(n+1)/2 - تعداد فلش ها
 2. در زنبور نر و گیاهان گامت محصول میتوز است.
 3. در یک خانم از میوز یک سلول در نهایت یک تخمک (گامت) تولید می شود.
 4. انواع گامت ها = 2 به توان n (تعداد جفت آلل های ناخالص = n)
 5. یک سلول طی هر میوز طبیعی 4 یاخته از 2 نوع ایجاد می کند.
 6. اگر سلول در مرحله پروفاز 1 یا مراحل قبل تر (اینترفاز) باشد چون آرایش تترادی آن مشخص نیست می تواند انواعی از آرایش های تترادی و در نتیجه انواعی از گامت ها را تولید کند.
 7. اگر سلول در مرحله متافاز 1، آنافاز 1 و تلوفاز 1 باشد نهایتا دو نوع گامت تولید می کند.
 8. اگر سلول در یکی از مراحل میوز 2 باشد، تنها یک نوع گامت تولید می کند.
 9. در فرد مبتلا به هموفیلی اختلالی در ایجاد درپوش پلاکتی ایجاد نمی شود.
 10. در صفات وابسته به جنس تنها افراد ماده که 2 فام تن X دارند می توانند ناخالص باشند.
 11. ژنوتیپ همه مار های حاصل از بکرزایی خالص است.
 12. زنبور نر هاپلوئید است و گامت ها محصول میتوز هستند. در نتیجه هر زنبور نری تنها یک نوع گامت تولید می کند.
 13. انواع ژنوتیپ قابل تصور برای زنبور های نر حاصل بکرزایی = انواع گامت های ملکه
 14. هر وقت فرد ناقل داشتیم یعنی صفت نهفته است.
 15. اگر مرد ناقل داشتیم صفت مستقل از جنس نهفته است.
 16. اگر پدر و مادری سالم فرزندی بیمار داشته باشند الگوی بیماری نهفته است و اگر فرزند بیمار دختر باشد قطعا مستقل از جنس نهفته است.
 17. اگر پدر و مادر بیمار فرزند سالم داشتند الگوی بیماری حتما بارز است.
 18. اگر پدر و مادر بیمار دختری سالم داشتند مستقل از جنس بارز است.
 19. سلول دو هسته ای برای همه صفات خالص است.
  • ژنوتیپ تخم زا AbCde -> ژنوتیپ دو هسته ای AAbbCCddee
  • ژنوتیپ دو هسته ای AAbbCC -> ژنوتیپ تخم زا AbC

سوالی داری؟

اگر هر سوال یا نظری راجب نکات کنکوری زیست دوازدهم فصل سوم داشتی حتما برام کامنت کن. خودم همه کامنت ها را می خونم و جواب میدم!

مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟

عارف علی نژاد
عارف علی نژاد